Duyuru Tarihi: 30.4.2009


 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle 2009 yılından itibaren geçerli olmak üzere, 1 Mayıs günü “Genel Tatil Günü” olarak ilan edilmiştir.

Genel tatil günlerinde, halkımızın ilaca ulaşımında herhangi bir sorunla karşılaşılmamasını teminen,  Bölge Eczacı Odalarımızın diğer genel tatil günlerinde aldıkları tedbirleri, 1 Mayıs 2009 günü için de almaları uygun olacaktır.


 

27 Nisan 2009 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27212

KANUN

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 5892                                                                                                   

Kabul Tarihi: 22/4/2009

MADDE 1 – 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen "yılbaşı günü" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve 1 Mayıs günü" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir."
             GEÇİCİ MADDE 1 – 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/4/2009


ÖNEMLİ NOT : 1 MAYIS 2009 CUMA GÜNÜ GECE NÖBETİ TUTACAK ECZANELER TAM GÜN NÖBETÇİ ECZANE HİZMETi VERECEKLERDİR.