Makale Tarihi: 18.01.2013
Görüntülenme: 1148

10.01.2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 35.maddesinin c bendinde belirtilen maddeler (1, 3 ila 21, 23) 18.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Buna göre Tebliğin 6.1.4 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendindeki “Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir.” hükmüne göre 28 günlük dozu geçen merhem/kremlerin veya içerisinde 30 adet ve üzeri tablet/kapsül ihtiva eden ilaçların verilmemesi gerekmektedir. (Ancak 30 tablet içeren ilaçlar örneğin 2*1 endikasyonlarına mahsus olmak üzere verilebilir.)

Tebliğin aynı maddesinin sekizinci fıkrası ise; “(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir." hükmü ise karışıklığa neden olmaktadır. 

Örneğin ilk kez hipertansiyon teşhisi konulmuş bir hastanın reçetesine Norvasc 10 mg 30 tb günde 1 kez kullanılmak üzere yazılmış ise, ilk alışta bu ilacı vermek mümkün olamayacaktır. Bu ilacın yerine eşdeğeri olan ve 28 günlük doza uygun olan ilacın verilmesi gerekmektedir.

Ancak ambalajı itibarıyla 28 günlük dozdan fazla eşdeğeri olan veya olmayan ilaçlarda ise konu daha farklı yorumlanmaktadır. 8 inci fıkraya göre ilk kez 28 günlük dozdan fazla ilaç ihtiva eden ilaçların verilemeyeceği anlaşılmakta olup, konu hakkında SGK ile görüşmeler yapılmıştır. 

Alınan bilgiye göre;

Herhangi bir eşdeğer gruptaki en düşük ambalajın (örneğin Glifor 1000 mg 100tb) verilmesinde sorun yaşanmayacağı,
Reçete edilen bir ilacın eşdeğer grubunda 28 tablet ya da daha küçük ambalaj formu varsa o eşdeğerin verilmesi gerektiği,
Endikasyonu gereği kullanım şekli 28 günü geçmeyen ilaçlarda daha büyük ambalajların da verilebileceği şeklindedir. 

Yetkililerle yapılan görüşmede örnek birkaç ilaç sorulmuştur. 

Buna göre; Diabetes Mellitus teşhisi ile bir hastaya ilk kez GLİFİX 15 mg 30 tb. 1*1 reçeteye yazılmış olsun. Bu reçeteye yazılı ilacın ilk alışta verilmesinin uygun olmadığı aynı eşdeğer grupta 28 tb formlarının mevcut olduğu belirtilmiştir. 

Yine ilk kez kullanacak hastaya reçetede GLİFOR 1000 mg 100 tb 3*1 kullanılmak üzere yazılmış olsun. SGK tarafı bunun ödemesinde herhangi bir sorun olmayacağını belirtmiştir.

Bu hususlar konusunda tarafımızdan SGK’nın yazılı bir duyuru yapması gerektiği belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeler devam etmekte olup konu ilk yapılacak SUT değişikliği sürecinde birlikte değerlendirilecektir. Bu süreçte eczacılarımızın mağdur olmamaları için gerekli her türlü girişim Merkez Heyetimizce yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter