Makale Tarihi: 17.01.2013
Görüntülenme: 955

10 OCAK 2013 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ HAKKINDA

 

Bilindiği üzere 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin 35.maddesi;

“Bu tebliğin;

a) 2 nci maddesi 1/2/2013 tarihinde,
b) 22 ve 26 ila 34 üncü maddeleri 1/1/2013 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmektedir.

Bu maddede belirtilen Tebliğin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek olan maddeler için yürürlük tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucu 18.01.2013 olduğu bilgisi alınmıştır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ