Duyuru Tarihi: 17.1.2013

 

Bilindiği üzere 10 Ocak 2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin 35.maddesi;

“Bu tebliğin;

a) 2 nci maddesi 1/2/2013 tarihinde,
b) 22 ve 26 ila 34 üncü maddeleri 1/1/2013 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmektedir.

Bu maddede belirtilen Tebliğin yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek olan maddeler için yürürlük tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucu 18.01.2013 olduğu bilgisi alınmıştır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ