Duyuru Tarihi: 7.10.2008

 


2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 29.09.2008 tarih 27012 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğin EK-8/A Listesi 01.01.2009 tarihinde, diğer hükümleri ise 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ ve eklerine  http://rega.basbakanlik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Tebliği metni ve ekleri ekli dosyadadır.