Duyuru Tarihi: 20.2.2009

 

 

 

 

 2009 Yılı SGK Sözleşmelerini  yenilemek için meslektaşlarımızın aşağıdaki evraklarla beraber eksiksiz olarak ( kaşeleri ile ) Antalya Eczacı Odası’na müracaatı gerekmektedir.

 

1-     2009 Yılı için Sözleşme Yenileme Dilekçesi.

2-     2009 Yılı Sözleşme Metni ( Eczacı Odasından alınacaktır. )

3-     İmza Sirküleri ( Aslı görülmek kaydıyla fotokopi olabilir. )

4-     2008 Yılı KDV Hariç Satış Hasılatını Gösterir Belge ( Vergi Dairesinden onaylı Ek-3/B ) veya eczacının 2008 Yılı KDV Hariç Satış Hasılatını beyan eden dilekçesi.

5-     “ Feshi Yoktur “yazısı. ( Eczacı Odasından alınacaktır. )

6-     Adres değişikliği olan ve  Kuruma bildirimde bulunmayan eczaneler için  Ruhsat Fotokopisi.