Duyuru Tarihi: 19.3.2010

 

 

2010 YILI MALİYE VE YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞ OLUP, 100 TL. KARŞILIĞINDA ODAMIZDAN TEMİN EDİLEBİLECEKTİR.

SÖZLEŞMELERİN 19 MART 2010 CUMA GÜNÜ ( BUGÜN ) MESAİ BİTİMİNE KADAR YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

2009 YILI MALİYE PROTOKOLÜ 7.7. MADDESİNE GÖRE  SÖZLEŞME YENİLEME 
VE İLK KEZ YAPILMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMAKTADIR
:

 

 

7.7. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

 

* Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),

*  Ruhsat fotokopisi,

*  İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

* Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi ( Aslı ilgili Kuruma ibraz edilmek suretiyle fotokopisi )

* Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,

*  Eczacı tarafından kaşelenip imzalanan satış hasılat formu (Tebliğ eki EK-3/B )

*