Duyuru Tarihi: 30.9.2011

 

25 Eylül 2011 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre  Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur .

 

 

Başkan                 :  Kerem ZABUN

Genel Sekreter   :  Mehmet ERTEKİN

Sayman               :  Tolgar AKKUŞ

Veznedar            :  A.Cem ÇAKIL

Üye                      :  Mustafa ORUÇ

Üye                      :  Mustafa Asım TÜRKER

Üye                      :  Çağlar KALKAN