2012 YILINDA TOPLANAN MİADI GEÇMİŞ İLAÇLAR HAKKINDA

 

ANTALYA ECZACI ODASI TARAFINDAN 2012 YILINDA TOPLATILAN MİADI GEÇMİŞ İLAÇLAR İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere 2012 yılı içerisinde meslektaşlarımızın stoklarında bulunan miadı geçmiş ilaçlar odamız aracılığıyla usule uygun olarak imha ettirmek üzere toplanmıştır.

Meslektaşlarımız miadı geçmiş ilaç işlemlerinde önce Sağlık Müdürlüğüne başvurmakta, Sağlık Müdürlüğünde onaylanan listeler bağlı bulunulan vergi dairesince de ayrıca onaylanmaktadır. Bu işlemleri takiben takdir komisyonunun vereceği karar doğrultusunda ilgili ilaçların muhasebeleşme işlemleri tamamlanmaktadır.

Ancak, çoğu meslektaşımız bu işlemlerin yapılmasından imtina etmekte ve fire hesabı kullanmak üzere muhasebeleşme işlemini gerçekleştirmektedir.

Her iki yöntemi de kullanan meslektaşlarımız , miadı geçmiş ilaçlarını imhaya yetkili yerlerde imha ettirmek zorundadırlar.

ODAMIZA MİADI GEÇMİŞ İLAÇLARINI TESLİM ETMİŞ OLAN MESLEKTAŞLARIMIZDAN; 

Fire hesabından düşülmek suretiyle işlem yapmak istemeyenler 19 Şubat 2013 Salı saat 17:00 a kadar oda sekreteryalarına isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

 

Not: 2013 yılı için miadı geçmiş ilaçların toplanması ile ilgili duyuru daha sonra yapılcaktır.

 

Makale Tarihi: 18.02.2013
Görüntülenme: 1001