2013 YILI MESUL MÜDÜR MAAŞLARI HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresinde, 6643 Sayılı Yasanın 4üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne yetki verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 38.Dönem Merkez Heyeti'nin 16 Ocak 2013 tarihli toplantısında, ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2013 yılı için aylık net 2400 (ikibindörtyüz) TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Makale Tarihi: 28.01.2013
Görüntülenme: 1116