2016 Yılı Satış Hasılatı (Ek-5) Formlarının Odamıza Teslimi Hakkında

Antalya Sağlık İşleri İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda toplu olarak evrak teslimi için İlimiz dahilinde SGK ile sözleşmeli eczanelerimizin yazımız ekinde bulunan yeni Ek-5 (ilgili vergi dairesinden onaylanmış 2016 yılı hasılatının ve 6736 sayılı yasa kapsamında düzenledikleri "Stok Affı" fatura bedellerinin işlendiği) formlarını 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar oda sekreteryalarımıza iletmeleri önemle duyurulur.

Not: 6736 sayılı yasa kapsamında düzenlenen "Stok Affı" faturanın eczacı tarafından ASLI GİBİDİR onayı yapılmış olan nüshası Ek-5 form ekinde teslim edilecektir.

Ek-5 Bilgi Formu stok affından yararlananlar için

Ek-5 Bilgi Formu stok affı faturası kesmeyenler için

Makale Tarihi: 27.04.2017
Görüntülenme: 5103