2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeleri Odamıza Gelmiştir

05.04.2016 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Alım Protokolü gereği Kurum ile sözleşme yenileyecek Meslektaşlarımızın kullanacağı 2016 Yılı SGK Sözleşme Formları Odamıza gelmiştir.

ODAMIZ ARACILIĞIYLA SÖZLEŞME YENİLENMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Sekreteryalarımıza ulaşılması durumunda sözleşme bedeli ödemesi bürolarımıza yapılarak Sözleşme ve Ekleri teslim alınarak uygun şekilde doldurulduktan sonra SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gerekli işlemler yerine getirilecektir. 26 Nisan 2016 Salı mesai bitimine kadar Odamız sekreteryaları sözleşmeleri teslim alacaktır.

26 NİSAN 2016 SALI MESAİ BİTİMİNE KADAR ODAMIZ ARACILIĞI İLE SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMİNİ YAPAMAYAN MESLEKTAŞLARIMIZN YAPACAĞI İŞLEMLER:

2 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar sözleşmelerini Odamızdan edindikten sonra SGK Antalya İl Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenilemek İçin Gerekli Evraklar:

- Sözleşme yenilemek için dilekçe, (Ek-1)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Bağlı olduğunuz vergi dairesinden onaylı 2015 yılı KDV hariç satış hasılatını gösteren Hasılat Formu ( Ek-5 Bilgi Formu) ( Ek-2)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde verilmesi gereken dilekçe, (Ek-3)

- Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

**Sözleşme üzerindeki tarih kısmına "01.04.2016" yazılacaktır.

**İhtiyati tedbir kararı ile sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın mahkeme kararı ile birlikte Perge Merkez Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

**Meslektaşlarımızın sözleşme yenileme işlemi için "1807.... ile başlayan SGK sicil numaralarını sözleşmenin 4 nüshasının sağ üst köşesine yazmaları ve sözleşmelerini güncel adres bilgilerine göre (Belediye'nin, eczanelerin bulunduğu cadde veya sokak isimlerinde ya da kapı numaralarında değişiklik yaptığı durumlar v.b) düzenlemeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenileme Dilekçesi için tıklayınız.(Ek-1)

Ek-5 Bilgi Formu İçin tıklayınız.(Ek-2)

Örnekleme İstenmemesi Halinde Verilecek Dilekçe için tıklayınız.(Ek-3)

Makale Tarihi: 23.04.2016
Görüntülenme: 6156