2017 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM;

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği Antalya Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Meslektaşlarımızın Genel Kurula katılımını önemle rica ederim.

Antalya Eczacı Odası
Başkan
Ecz. Tolgar AKKUŞ

SEÇİM TAKVİMİ

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih : 29 Eylül 2017 Cuma
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği ( Meltem Büro )

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 30 Eylül 2017 Cumartesi
Saat : 11.00
Yer : Crowne Plaza Antalya

SEÇİM

Tarih : 01 Ekim 2017 Pazar
Saat : 09.00 - 17.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği ( Meltem Büro )

GÜNDEM

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi
3- Açılış konuşmaları
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5- Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporlar hakkında görüşler
8- Yönetim Kurulu Faaliyet, Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet, Yönetim Kurulu Mali , Kamu İktisadi Teşekkülü Mali Raporlarının ibrası
9- 2017-2018 Yılı tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması
10-Dilek ve öneriler
11- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı,Büyük Kongre Delegeleri Asil ve Yedek üyeliklerine adayların belirlenmesi.
12 -Kapanış

NOT: 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Makale Tarihi: 29.09.2017
Görüntülenme: 4355