2017 Yılı SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri Hakkında

2017 Yılı SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri odamıza ulaşmış olup; 25 Mayıs 2017 Perşembe günü (bugün) itibari ile dağıtılmaya başlanacaktır.

SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri eczacı tarafından bizzat doldurulduktan sonra Odamız sekreteryalarına teslim edilecektir. 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza iletilen sözleşmeler tarafımızdan kuruma topluca teslim edilecektir.

SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri için eczacılarımızın kaşe ve diploma numaraları ile odaya gelmeleri gerekmektedir.

Odamız aracılığı ile sözleşme yenileme işlemini yapamayan meslektaşlarımızın (sözleşmelerini odamızdan temin ettikten sonra) 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Antalya SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenilemek İçin Gerekli Evraklar:

- Sözleşme yenilemek için dilekçe, (Ek-1)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde verilmesi gereken dilekçe, (Ek-2)

- Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

2016 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-200.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

100 TL

200.001-400.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

400.001-700.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

700.001-900.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

350 TL

900.001-1.200.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

450 TL

1.200.001-1.500.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.500.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

500 TL

AÇIKLAMALAR:

**SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "01.04.2017" yazılacaktır.

**Tıbbi Malzeme Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına ise "01.06.2017" yazılacaktır.

**Meslektaşlarımızın "1807.... ile başlayan SGK sicil numaralarını sözleşmenin 4 nüshasının sağ üst köşesine yazmaları ve sözleşmelerini güncel adres bilgilerine göre (Belediye'nin, eczanelerin bulunduğu cadde veya sokak isimlerinde ya da kapı numaralarında değişiklik yaptığı durumlar v.b) düzenlemeleri gerekmektedir.

**İhtiyati tedbir kararı ile sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın mahkeme kararı ile birlikte Perge Merkez Şubemize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme Yenileme Dilekçesi için tıklayınız.(Ek-1)

Örnekleme İstenmemesi Halinde Verilecek Dilekçe için tıklayınız (Ek-2)

Tıbbi Malzeme Sözleşme Dilekçesi için tıklayınız.

NOT: SGK İlaç Alım protokolü ile beraber tıbbi malzeme protokolü de aynı anda yapılacak olup, meslektaşlarımızın eczane kaşeleri ile birlikte bizzat odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Makale Tarihi: 25.05.2017
Görüntülenme: 4403