2018 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği, Antalya Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına meslektaşlarımızın katılımını önemle rica ederim.

Antalya Eczacı Odası
Başkan
Ecz. Mehmet ERTEKİN

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih : 21 Eylül 2018 Cuma
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği ( Meltem Büro )

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 22 Eylül 2018 Cumartesi
Saat : 11.00
Yer : Grida City Otel ( Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Blv. No:12 Muratpaşa/Antalya )

GÜNDEM

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan seçimi
3- Açılış konuşmaları
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5- Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporlar hakkında görüşler
8- Yönetim Kurulu Faaliyet, Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet, Yönetim Kurulu Mali , Kamu İktisadi Teşekkülü Mali , Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası
9- 2018-2019 Yılı Oda ve Kamu İktisadi Teşekkülü tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması
10-Dilek ve öneriler
11 -Kapanış

NOT: 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Makale Tarihi: 20.09.2018
Görüntülenme: 2432