2019 Yılı Adalet Bakanlığı ‘’Antalya 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’’ Sözleşmeleri Odamıza Gelmiştir.

Antalya Döşemealtı kampüsüne ‘'Antalya 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'' açılmıştır.

Adalet Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin protokol uyarınca, sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın 27 Nisan 2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar oda sekreteryalarımıza (Perge Merkez ve Meltem Şube) imzaladıkları sözleşmelerini bırakmaları gerekmektedir. Sözleşmeler toplu olarak odamız aracılığıyla kuruma teslim edilecektir.

27 Nisan 2022 tarihine kadar Odamız aracılığı ile sözleşmesini yapamayan meslektaşlarımız, Kurum'a bireysel olarak müracaatta bulunarak sözleşmelerini yapabileceklerdir.

2019 YILI ADALET BAKANLIĞI PROTOKOLÜNÜ (Antalya 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu) YAPACAK ECZANELER İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Kimlik fotokopisi (T.C.kimlik no ile birlikte),
  • Ruhsat fotokopisi,
  • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
  • Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni,
  • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren(2020 yılı) onaylı (ıslak imzalı) form (ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir.)
  • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi,

Yukarıda İstenen Belgeler Bir Dilekçe Ekinde Kuruma İbraz Edilecektir. (Dilekçe için tıklayınız.)

Döşemealtı ilçesinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarının bulunduğu kampüse ilaç ve fatura teslimi yine Odamız kanalı ile yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde eczanelerimiz tarafından hazırlanan reçete ve faturaların sorumlulukları kendi eczanelerinde olacaktır ve servis saatleri konusunda çok hassas davranmaları gerekmektedir. Reçetelerini zamanında getiren eczacılarımızı bekletmemek adına servis saatlerinin aksama ihtimali olmadığını ve servisi kaçıran eczanelerimizin, reçete kolisini kendileri bireysel olarak götürmek zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatırız.

SERVİS PERGE ŞUBE:13.00
SERVİS MELTEM ŞUBE:13.30

Makale Tarihi: 22.04.2022
Görüntülenme: 2626