2022 Yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği, Antalya Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN
Antalya Eczacı Odası Başkanı

ÇOĞUNLUKLU GENEL KURUL

Tarih : 30 Eylül 2022 Cuma
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu ( Meltem Şube)

ÇOĞUNLUKSUZ GENEL KURUL

Tarih : 01 Ekim 2022 Cumartesi
Saat : 11.00
Yer : Antalya Eczacı Odası Muratpaşa Temsilciliği Ahmet Keleşoğlu Konferans Salonu ( Meltem Şube)

GÜNDEM

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2-Divan seçimi
3-Açılış konuşmaları
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Raporun okunması
5-Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet Raporu ve Mali Raporunun okunması
6-Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7-Raporlar hakkında görüşler
8-Yönetim Kurulu Faaliyet, Kamu İktisadi Teşekkülü Faaliyet, Yönetim Kurulu Mali, Kamu İktisadi Teşekkülü Mali, Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası
9-2022 -2023 Yılı Oda ve Kamu İktisadi Teşekkülü tahmini bütçesinin sunumu ve onaylanması
10-Dilek ve öneriler
11-Kapanış

NOT: 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Makale Tarihi: 5.09.2022
Görüntülenme: 4698