2023 Yılı Oda Aidatları Hakkında (Güncel)

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 13.01.2023 tarihinde gönderilen yazı,

"T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca; 5/1/2023 tarihli ve 3 Sıra No'lu Genelgeye ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerin, 13/1/2023 tarihli ve 6 Sıra No'lu Genelge ile 1/1/2023 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği bildirilmiştir.”

şeklindedir.

TEB Oda Aidatı, Yardımlaşma Sandığı 2023 Yılı aidatları ve Afet Fonu aidat tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Oda Aidatı
Kamuda Çalışmayan Eczacılar için; 216,84 TL
Kamuda Çalışan Eczacılarımız için; 108,42 TL

Eczane Eczacısının 2023 yılına ait toplam aidatı;
Oda Aidatı: 216,84 TL
TEB - Afet Fonu: 216,84 TL
TEB - Yardımlaşma Sandığı: 650,53 TL
Oda Hizmetlerine Katkı: 2,720,06 TL
Okul Bağışı: 50,00 TL

Not: Oda Hizmetlerine Katkı Payında değişiklik yapılmamıştır. Meslektaşlarımıza bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 17.01.2023
Görüntülenme: 7643