2023 Yılı Puantaj Defteri Hakkında Duyuru

Her yıl odamızca hazırlanarak düzenli olarak dağıtımı sağlanan puantaj defterlerinin 2023 yılı basımı yapılacaktır. Puantaj Defteri almak isteyen meslektaşlarımızın 16 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Oda Sekretaryalarımıza isim yazdırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 17.11.2022
Görüntülenme: 4353