Duyuru Tarihi: 6.8.2010


Türk Eczacıları Birliği ve 53 Eczacı Odamız, 29 Temmuz 2010 günü Ankara’da 37 nci dönem Üçüncü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir araya gelmiştir. Son yıllarda sürekli olarak yapısal dönüşüme uğrayan mesleğimizin sorunlarına ve özellikle yeni uygulanmaya başlanan İlaç Takip Sistemi’nin eczanelerde yarattığı büyük karmaşaya dikkat çeken Oda başkanlarımız, aşağıdaki konuları eczacı kamuoyuyla ve alanın diğer bileşenleri ile paylaşmaktadır:

Sağlıkta Rekabet Olmaz!

Eczacıların ilaç alım koşullarındaki yanlış uygulamalar konusunda yürüttükleri demokratik mücadele sürecine ilişkin olarak, “sağlık ve rekabet” yan yana getirilerek Rekabet Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliği’ne para cezası verilmesine ilişkin olarak, Türkiye’de serbest eczanelerden sağlık hizmeti sunan 24 bin eczacı adına hatırlatıyoruz ki; sağlık, serbest piyasa koşullarına terk edilemeyecek bir alandır. Anayasanın ikinci maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet ilkesi gereği, sağlık hizmetinin bu özelliğini anayasal düzeyde tanımlar ve sağlık hakkının gerçekleştirilmesini anayasal güvence altına alır. İlaç ve eczacılık hizmeti bu hakkın temel bileşenlerinden bir tanesidir.

Birliğimizin karara konu olan süreçte yürüttüğü mücadele, keyfi uygulamalar ile eczacılık hizmetinin sürekliliğini tehdit eder yaklaşımlar içerisinde olan ilaç firmalarının, ilaç alım koşullarını rasyonel bir biçimde yeniden düzenlemesine yöneliktir. Buna yönelik gösterilmiş olan demokratik ve örgütlü tepki, alınan karar ile cezalandırma yoluna gidilmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan 53 eczacı odası, bu kararı ülkemizde halk sağılığının, demokratik kültürün ve örgütlü toplumun gelişmesine yönelik bir saldırı olarak yorumluyor ve Türkiye’deki 30 bin eczacının meslek örgütü olan, ülkemizin sağlıklı ve demokratik geleceği için kararlılıkla mücadele eden Türk Eczacıları Birliği’ne verilen bu cezayı kınıyoruz. Mücadelemizin bundan sonraki süreçte de, Türk Eczacıları Birliği önderliğinde, gerçekten sağlıklı bir sağlık sistemi ve adaletli bir hizmet sunum sistemi kurulana kadar kararlılıkla devam edeceğini açıkça ifade ediyoruz.

Stokları Biz Bozmadık! Herkes Sorumluluğunu Yerine Getirsin!

Biz 53 Eczacı Odası ve Türk Eczacıları Birliği olarak, yeni uygulamaya başlanan İlaç Takip Sistemi’nde ilgili yönetmelikler çerçevesinde üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirdik ve başta hastalarımızın mağdur olmaması amacı ile eczanelerimizi bu sisteme hazır hale getirmek için yoğun biçimde çaba, emek ve para harcadık. Ancak bizlerin tüm çabasına rağmen gelinen noktada, alanın diğer bileşenlerinin üzerlerine düşeni tam olarak yapmadığı açık bir biçimde görülmüştür. Bu nedenle, her şeyden önce ilan ediyoruz ki; eczacılar diğer bileşenler gerekeni gerektiği gibi yapmadığı, taahhütlerini yerine getirmediği takdirde tek bir ileri adım daha atmayacaklardır. Bugün eczane stoklarında yaşanan sıkıntının nedeni; son yıllarda ilaç fiyatlarında yapılan indirimler karşısında ilaç firmalarının eczane raflarında bulunan ilaçların farklarını ödeyeceklerini taahhüt etmelerine rağmen, bu farkları karşılamamaları ve kamu kurum iskontolarında yapılan değişikliklerdir. Bu nedenle, eczanelerde ilaç fiyat düşüşlerine bağlı olarak bozulan stoklarımızın düzeltilmesi için bir “stok düzeltme hakkı” acilen tanınmalıdır. Hatalı uygulamalar sonucu filli envanter ve ka