Duyuru Tarihi: 31.12.2007        29.12.2007 tarih , 26741 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan " Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği " aşağıda bilgilerinize sunuyoruz :29 Aralık 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26741

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 2 nci maddesinin (cc) ve (hh) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.