Duyuru Tarihi: 14.1.2009

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ,   " Sosyal Güvenlik Destek Primi" ödenmesi ile ilgili olarak Odamız Mali Müşavirinin vermiş olduğu bilgiler ektedir.

Önemle meslektaşlarımıza duyurulur.