Duyuru Tarihi: 8.2.2008

 

        8 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun 167-173. maddeleriyle , 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapılmıştır.

        6197 sayılı Kanunun ceza hükümlerinde yapılan değişiklikler ektedir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.