A.Ü. TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZA ONAYI YETKİSİ HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından gönderilen 24.01.2013 tarihli, 449 sayılı yazı ve 25.01.2013 tarihli, 471 sayılı yazı ile,

5.05.2007 tarih ve 26532 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan 8 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin “12.1.3 İlaç Kullanım raporlarının düzenlenmesi”, “19. Sağlık raporlarının düzenlenmesi”, “19.1.Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddelerinde sağlık raporlarında bulunması öngörülen “ Başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı”na ilişkin olarak, hizmetin hızlı bir biçimde yürütülmesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik, idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenebilmesi için sağlık raporlarını Başhekim mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalamaya ilgili Fakülte’nin Algoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Enver ÖZGENCİL ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil KURT’un yetkili kılınmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

25.01.2013 tarihli Başhekimlik yazısı için tıklayınız.
24.01.2013 tarihli Başhekimlik yazısı için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 5.02.2013
Görüntülenme: 1129