Duyuru Tarihi: 17.6.2008

  

      ANALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI...

    
    Teşhisi gebelik olarak düzenlenmiş her reçete katılım payından muaf değildir. Söz konusu reçetelerden katılım payı alınması gerekmektedir. Muafiyet için; reçeteyi yazan doktor tarafından reçete üzerine "analık" kaşesi basılmış olmalıdır. Katılım payı, "analık" kaşeli reçetelerde analık kapsamına giren ilaçlardan alınmayacaktır. 
   Hasta ve eczacı mağduriyetlerinin asgariye indirilmesi için bu hususa dikkat edilmesi gerektiği meslektaşlarımıza önemle duyurulur.