Antalya Büyükşehir Belediyesi Eczane Tabelaları İlan ve Reklam Vergisi hakkında

Eczane adını gösterir TABELA ve E-LOGO'lardan ilan ve reklam vergisi alınmaması ile ilgili yaptığımız başvurular, sonuçlanan ve devam eden davalarımız sonucunda 09.03.2020 tarihinde yapılacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 4 No'lu gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Eczane adını gösterir Tabela ve E-Logo'nun İlan ve Reklam Vergisinden muaf tutulması yönünde OY BİRLİĞİ şeklindedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu için tıklayınız.

Makale Tarihi: 6.03.2020
Görüntülenme: 4287