Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün " Reçete ile İlaç Alımları" Konulu Yazısı Hakkında

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza gönderilen 26.08.2019 tarih ve 2019/1795 Muh. sayılı yazıya göre;

Kurum ile anlaşmalı eczanelerin Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün Ek-3 - 6. maddesindeki " Reçete muhteviyatı ilaçlar, reçetenin teslim alındığı andan itibaren en geç beş (5) saat içinde, şayet reçeteler öğleden sonra teslim edildiyse ertesi sabah saat 10.00'da ilgili Kurum yetkilisine teslim edilecektir." Hükmü doğrultusunda eksiksiz ve medula çıktıları ile birilkte belirtilen zaman içerisinde teslim edilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin yazı ekte olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Ek dosya için tıklayınız.

Makale Tarihi: 5.09.2019
Görüntülenme: 1998