Makale Tarihi: 1.07.2011
Görüntülenme: 805

ANTALYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ODAMIZA GÖNDERİLEN YAZI HK.

 

Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden Odamıza gelen 27.06.2011 tarihli,13.595.097 nolu yazıya istinaden aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve olası mağduriyetlerin giderilmesi için meslektaşlarımıza bir duyuru yapılması gereği tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre;

1. Reçete karşılamada:

Halen yürürlükte ona 2009 yılı SGK-TEB İlaç Alım Protokolü'nün 3.2.3. maddesinde " Reçetelerin arka yüzünde ; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve ".... kalem.... kutu ilacı aldım" ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kinlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır." denilmesine rağmen, T.C. kimlik numaralarının yazılmadığı ve maddedeki diğer hususlara dikkat edilmediği,

3.2.4 Maddesinde " Reçetelerin arka yüzüne ve ( varsa ) karnede kalan nüshalarına eczane kaşesi basılacak, reçetelerin arka yüzü eczacı tarafından imzalanacaktır." denilmesine rağmen , reçete arkalarında eczacı imzası yerine kime ait olduğu belli olmayan paraf atıldığı, tespit edilmiş olup bu hususlarda protokol hükümlerine uygun işlem yapılması aksi taktirde iade işlemi yapılacağı,

2. Reçete Tesliminde :

Reçete kolilerinin, Kurum tarafından uygun koşullarda muhafazası ve arşivlenebilmesi için reçete sayısına uygun boyutta kullanılması ( az sayıdaki reçeteyi büyük koliye koyarak gazete, mukavva, kağıt v.b. ile kolinin tamamlanmaması ) uygun boyutta koli kullanılmaması durumunda ise iade işlemi yapılacağı, reçete ekindeki provizyon çıktısının A4 kağıda yapılarak teslim edilmesinin  kontrol kolaylığı sağlayacağı ve dolayısıyla da zaman kaybını önleyeceği,

3.Kesinti ve İtiraz Süresinde:

İtiraz İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurularda; eczaneler tarafından düzenlenen reçete ve eklerinde, reçete kontrolleri sonucunda yapılan kesintilere itiraz süresi, 12.03.2009 tarih, 216 sayılı 2009/44 Fatura Bedellerinin Ödenmesi Konulu genelgenin " 6.2.  Hata Oranı ve Kesinti Tutarının Bildirilmesi " maddesinde  " Örnekleme Yöntemini kabul eden  ya da etmeyen Sağlık Hizmeti Sunucusu, Kurum tarafından bildirilen hata oranının ve hatalara ilişkin hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını  MEDULA ekranında " incelendi " ibaresinin belirdiği veya elektronik iletinin gönderildiği tarihi takip eden 5 ( beş ) iş günü içerisinde ilgili üniteye ; MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile bildirilecek ve bildirimin yazılı aslını da iadeli taahhütlü posta veya elden gönderecektir."

denildiğinden  itirazların 5 ( beş ) iş günü içerisinde yapılmasına azami dikkat gösterilmesi ve bu süreyi aşan itirazlar için aynı Genelgenin 7. Ödeme İşlemleri maddesine göre, ( " Süresi içinde itirazların yapılmaması durumunda kesinti tutarı Sağlık Hizmet Sunucusu tarafından kabul edilmiş sayılır ve inceleme sonucu belirlenen tutarda ödeme yapılır." ) işlem yapılacağı,

Önemle duyurulur.