Antalya Tabip Odası Tarafından Düzenlenen " Bilirkişilik Temel Eğitimi" Hakkında

Bilindiği üzere Bilirkişilik Kanunu uyarınca, kişilerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmeleri için "Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası" zorunlu bir belge haline getirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği ( TTB) 'nin Adalet Bakanlığından "Bilirkişilik Temel Eğitimi " verme izni alarak uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitimlere hekimler ve sağlık alanında görev yapan meslek mensupları başvurabilmektedir.Bu kapsamda Antalya Tabip Odası tarafından " Bilirkişilik Temel Eğitimi" programı düzenlenmiştir.

Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi ekte yer almakta olup, katılmak isteyen meslektaşlarımızın 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Antalya Tabip Odası Sekretaryasına 0 242 237 50 75, 0 533 547 71 54 numaralı telefonlar aracılığı ile ön kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bilgi yazısı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 1.11.2019
Görüntülenme: 2486