Makale Tarihi: 6.09.2011
Görüntülenme: 829

ANTİ RH KULLANIM İLKELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

 

Anti RH Preparatları içeren reçetelerin karşılanmasında SUT'un 6.2.27.B maddesinde belirtilen;

         " (1) Doğum sonu, düşük veya küretaj sonrası ve antenatal kullanımda; anne ve babanın kan gruplarının hasta dosyasında yer alması gerekmektedir.

(2) Düşük doz anti Rh (600IU) preperatları; yalnızca düşük, küretaj ve gebeliğin 28. haftasında kullanılabilecektir.

 

(3) Idiopatik (İmmün) trombositopenide (ITP); İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda hematoloji uzman hekimince düzenlenen doz ve kullanım süresi belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilebilir. "

Hükümlerinden birine uygun olarak düzenlenmesi gerekmekte olup , reçetelerde sadece Rh uygunsuzluğunun ifade edilmesi mağduriyetlere neden olmaktadır.

 

Konuya azami hassasiyet gösterilmesi gereği meslektaşlarımıza önemle hatırlatılır.