ARAŞTIRMACI İLAÇ FİRMALARI DERNEĞİ'NİN AÇMIŞ ODLUĞU BİR DAVA HAKKINDA

 

Konu: Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar nedeniyle Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği tarafından T.C. Başbakanlığı ve Sağlık Bakanlığına aleyhine açılan davada verilen “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararı hakkında.

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, 10.11.2011 tarihli ve 28108 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın 2 nci maddesinde yer alan

“Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.

ibaresinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle T.C. Başbakanlığı ve Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açmış, Birliğimiz de bu davaya müdahil olma talebinde bulunmuştu.

Danıştay 10. Dairesi’nin 2012/1048 Esas sayılı Dosyasında görülen davada mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 inci maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediği nedeniyle Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin yürütmenin durdurulması yönündeki talebini oybirliğiyle reddetmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Makale Tarihi: 31.01.2013
Görüntülenme: 1055