BASIN AÇIKLAMASI:GÖZLÜK TIBBİ BİR GEREÇTİR, REKLAMININ YAPILMASI YASAKTIR

 

Değerli Basın Mensupları,


Tıbbi bir gereç olan gözlüklerin reklamının yapılması; birçok sağlık sorununa davetiye çıkaracağından etik olmadığı gibi, yasal mevzuata da uygun değildir. 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelik uyarınca “optisyenlerin reçetesiz olarak numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmeleri, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır.” 


HAKSIZ REKABETE GİRİYOR


İlgili maddede de görüldüğü üzere gözlük reklamının yasak olduğu yasada da açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak son günlerde bazı televizyon kanallarında optikçilerin rahatça reklam yaptıklarına şahit oluyoruz. Bu durum biz sağlıkçılar tarafından etik karşılanmadığı gibi ne yazık ki haksız rekabete de neden olmaktadır. Optisyenlik uzmanlığı da bulunan birçok eczacı meslektaşımız, gerek etik bulmadığı gerekse eczacılık yasası gereği reklam yapmıyor, ve dolayısıyla optikçiler ile aralarında haksız bir rekabet söz konusu oluyor.Dolayısıyla, optisyenlerin meslek yönetmeliğinde yapılması planlanan reklam serbestliğini kesinlikle doğru bulmuyoruz.
 

Öte yandan da, Türk Eczacıları Birliği olarak; hastalarımızı gözlüklerini mutlaka hekim muayenesi sonrasında almaları konusunda uyarıyor; yetkililere de reçeteli satılması zorunlu olan optik gereçlerinin reklamına izin vermeyerek yasada açıkça belirtilmiş olan hükümlerin uygulanması konusunda çağrıda bulunuyoruz.


Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 13.11.2013
Görüntülenme: 1035