Duyuru Tarihi: 14.1.2008

 
TÜM ECZACI ODALARINDAN BASINA VE KAMUOYUNA


01 Ocak 2008’de başlatılan “hastanelerde yatan hastalar için gerekli ilaçların ve tıbbi malzemelerin hastane eczanelerinden temininin zorunlu kılınması” sonucunda Özellikle Tıp Fakülteleri hastaneleri başta olmak üzere, neredeyse ülke çapındaki tüm hastanelerde büyük sıkıntılar yaşanmakta, bu nedenle hastaların tedavileri aksamakta, bazı kliniklerde ameliyatlar yapılamamakta ve hastalarımız mağdur olmaktadır. 

Bilindiği gibi 25 Mayıs 2007 tarih ve 26532 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.1.2 nci maddesi uyarınca; Hastanelerde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacak ilaçların ve tıbbi malzemelerin 120 gün sonra hastanelerden temininin zorunlu hale getirilmesi ile birlikte;15 Ekim 2007’den itibaren başlaması gereken uygulama, hastanelerin yeterli hazırlığı yapamadıkları gerekçesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10 Ekim 2007 tarihinde resmi sitesinden yaptığı duyuru ile 01 Ocak 2008’e ertelenmişti. Ancak bu süre zarfında da ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin hastaneler tarafından bütünüyle yapılabilmesi mümkün olamamıştır.

Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 31 Aralık 2007 tarihinde yeni bir Genelge yayımlamıştır. Genelgeye göre; yatan hastaların ilaçlarının hastane eczanelerinde temin edilemediği ve dışarıdan hastaya aldırıldığı durumlarda, bu ilaçların bedellerinin, hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumundan olan alacağından düşülerek, hastanelerin ilaçları dışarıdan temin edebilmelerinin engellenmesi, sorunu daha da karmaşık hale getirmiş ve son günlerin gündemini oluşturan hasta mağduriyetlerini ortaya çıkarmıştır.

Bu yaklaşım karşısında hastanelerin eli kolu bağlanmış ve neticede vatandaşlarımız mağdur edilmeye başlanmıştır. Hastanelerin esas görevi, ilaç ve malzeme tedariki değildir. Hastaneler, vatandaşın tedavilerini yapmak üzere hizmet veren vazgeçilmez sağlık kuruluşlarıdır. Ayrıca üniversite hastanelerinin en önemli işlevi; tıp eğitiminin verildiği kurumlar olmalıdır. Ödenek yokluğu gibi gerekçelerle maddi sıkıntı içine düşürülen kamu ve üniversite hastanelerinden ilaç ve tıbbi malzeme hizmetini karşılamalarının istenmesi büyük bir çelişki oluşturmakta ve bu durum hastanelerin mali yapısını olumsuz olarak etkilemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 31 Aralık’ta yayımladığı Genelge, masa başında hazırlanmış ve günlük yaşam ile uyuşmayan, vatanda