BAŞKENT ÜNİV. İSTANBUL SAĞLIK UYG VE ARAŞ MERK HASTANESİ HEKİMLERİNDEN BİR DOKTORA AİT İMZA İLE SAHTE REÇETE DÜZENLENMESİ HAKKINDA

 

38.A.00.003582
30.11.2012

Konu: Sahte Reçete

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 13.11.2012 tarih ve 106791 numaralı yazı ekinde iletilen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 16.10.2012 tarih ve 252529 sayılı yazıda;

“Üsküdar ilçesinde faaliyet gösteren Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin hekimlerinden bir doktora ait imza ile sahte reçete düzenlendiği ve konuyla ilgili olarak Emniyet Birimi, 39 İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne gerekli bildirimlerin yapıldığı” belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazı için tıklayınız

 

Makale Tarihi: 3.12.2012
Görüntülenme: 933