Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı.

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan başvuru süreleri 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;

-6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar

-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay, uzatılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yer alan karara ulaşmak için tıklayınız.

Makale Tarihi: 26.10.2016
Görüntülenme: 1870