Duyuru Tarihi: 26.6.2009

 

Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği'nin, belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında saymayan hükmünün yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Çankaya Belediye Başkanlığı, Tebliğin, "birinci basamak resmi sağlık kuruluşu" başlıklı 2.1 maddesinin (a) bendinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesin yapan Danıştay 10. Dairesi, Tebliğin, belediyeye ait semt polikliniklerini, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları arasında saymayan 2.1 maddesinin (a) bendinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda, belediye sağlık personeli eliyle belediyeye ait poliklinik veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen sağlık hizmetinin, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında kabul edileceğinin açıkça belirtildiği kaydedildi.

Belediye semt polikliniklerinin birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olduğu konusunda bir duraksama bulunmadığı vurgulanan kararda, Sağlık Bakanlığının 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun'un uygulanmasını göstermek üzere çıkardığı yönetmelikte de belediyeye ait semt polikliniklerinin birinci basamak sağlık kuruluşu olduğunun kabul edildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı tıklayın