BENZİDAMİN HCL İÇEREN PREPARATLAR HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 16.01.2013 tarih ve 5881 numaralı yazı ile;

Benzidamin HCL içeren preparatlar ile ilgili olarak Kurumun “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu” tarafından söz konusu müstahzarların, tablet ve draje formunda olanlarının reçeteli ve kontrole tabii ilaç kapsamına alınmasına; pastil, gargara ve sprey formunda olanların ise normal reçeteli ilaç kapsamına alınmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


TİTCK'dan gelen yazı için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 22.01.2013
Görüntülenme: 986