BEVASİZUMAB İÇEREN ÜRÜNLERLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 05.09.2013 tarihli ve 240745 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

Bevasizumab” içeren ürünler için hem klinik çalışmalarda hem de pazarlama sonrasında ölümcül vakaları da içeren nekrotizan fassit bildirimleri ilgili güvenlilik bilgilerinin duyurulması hakkında dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Doktor Bilgilendirme mektubu için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 23.09.2013
Görüntülenme: 946