Duyuru Tarihi: 27.7.2012

  

10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.  

 “b) Ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker olmak,”  olarak değiştirilmiştir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.