Duyuru Tarihi: 9.1.2009

 

09.01.2009 CUMA GÜNÜ  ( BUGÜN ) SAAT 11.30'DA ANTALYA TABİP ODASI'NDA MESLEĞİMİZ İLE İLGİLİ YAŞADIĞIMIZ ORTAK SORUNLARIN KAMUOYU İLE PAYLAŞILDIĞI   BASIN AÇIKLAMASI METNİ AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMAKTADIR :

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

Bilindiği üzere sağlık hakkı Anayasamız ve kanunlarla güvence altına alınmış en temel ve kutsal insan haklarındandır. Yani bu hakkın korunması devletin güvencesi altındadır. Ancak,  2008 Ekim ayında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Sağlık Uygulama Tebliğinden; başta hastalar olmak üzere tüm yurttaşlar, hekimler, eczacılar, tüm sağlık çalışanları ve özel sağlık kuruluşları zarar görmektedir. Hükümetin günü birlik uygulamaları, kamu ve özel sağlık sektörünü karmaşaya sürüklemektedir.

 

Sağlık alanında her gün yeni bir hak kaybı yaşanıyor. Son olarak devlet memurları ve yeşilkartlılardan da katılım payı alınmasına karar veren iktidar yeni yılla beraber uygulamayı başlattı.

 

1 Ocak 2009’dan itibaren, devlet memurları ve yeşilkartlılar da,  sigortalı vatandaşlarımız gibi devlet hastanelerine 3 TL, eğitim hastanelerine 4 TL, Tıp fakültelerine 6 TL, özel sağlık kurumlarına 10 TL katılım payı ödeyeceklerdir.

 

Sağlık Meslek Odaları, Özel Sağlı