Duyuru Tarihi: 18.5.2010

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti bugün saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile görüşme yaparak, İlaç Takip Sistemi Uygulamaları ile ilgili olarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi aktarmıştır.

Görüşmede;

1. Medula Sistemi ve İTS’nin şu anda çalışmadığı, hastaların eczanelerde beklemekte, hem hastalar hem de eczacılar açısından büyük sıkıntılar yaşanmakta olduğu;

2. Eczanelerde çok sayıda karekodsuz ilaç bulunduğu; bu ilaçların G2D (geçici karekod) ile etiketleme işleminin firmalar tarafından yerine getirilmediği; ilaç firmalarının depolarda ve eczanelerde G2D uygulaması yapılmasının operasyonel zorluk ve İyi Üretim Uygulamalarına aykırı olduğu gerekçesiyle yapılamayacağını ifade ettiği;

3. Firmalarca depolarda geçici karekodlanan ürünlerin eczanelerdeki karekod okuyucuları tarafından okunamadığı;

4. Eczanelerde karekodlu bulunan ilaçlar sistemden sorgulandığında İTS kaydının bulunmadığı; firmaların bunları İTS’ye kaydetmediğinin görüldüğü;

5. Sistemde kaydı bulunmayan karekodlu ürünler, geçici karekodlu ürünler ve 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren satışı mümkün olmayacak olan tüm karekodsuz ilaçların depolara ve sonrasında firmalara iadesinin söz konusu olacağı, bunun da ilaç temin hizmetinde yeni bir kaosu gündeme getireceği;

6. Yeşil Kart provizyon sisteminin İTS’ye uyumlu olarak çalışması ve tek ekran üzerinden bildirim yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi alınmakla birlikte; şu anda 10 milyona yakın Yeşil Kartlı hasta için, eski provizyon sisteminden reçete girişi ve ikinci bir ekrandan karekod aktarımının yapılmasının sistemi kilitlediği;

7. Piyasada şu anda karekod okuyucu bulunamadığı; halihazırda eczanelerin 20.000 karekod okuyucuya ihtiyaç duyduğu;

8. TSK, TBMM, yurtdışı SSK’lı hastalar gibi, SGK kapsamı dışında kalan kişiler için ilaç tedarik işlemlerinin belirsizliğinden kaynaklı sıkıntılar yaşandığı vurgulanmıştır.

Bu sorunlara karşı çözüm önerilerimiz;

1. Medula Eczane Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sistemi’nin kesintisiz çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması,

2. 16.05.2010 tarihinden itibaren, sadece, “karekodu olan ve İTS’ye bildirimi yapılabilen” ilaçların kupürü kesilmeden verilebilmesi,

3. Karekodu olmayan ilaçların, G2D etiketleme yerine, 31.12.2010 tarihine kadar
şimdi olduğu gibi kupür ve barkodu kesilerek verilmesine olanak tanınması,

4. Karekodu olup sistemde tanımlı olmayan veya karekodu olup karekod okuyucu tarafından okunamayan ilaçların, karekod, kupür ve barkodu kesilip reçete çıktısı yanına kalemle eczacı tarafından “sistemde kayıtlı değil” ya da “okunamıyor” ibaresi yazılarak verilmesi,

5. Yurt dışı SSK’lılar, Yeşil Kartlılar, TSK, TBMM ve SGKya devri yapı