Cezaevi Reçete ve Fatura İşlemleri Hakkında

Cezaevi Reçete ve Fatura İşlemleri

Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği arasında “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Bu protokol neticesinde limit belirleme ve koordinasyon yetkileri ceza infaz kurumu müdürlüklerine bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu olarak Antalya Merkez “E” ve “L” Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve eczacılarımızın yaşadığı sorunların iletilmesi ve bu durumun iyileştirilmesi için birtakım adımlar atılması istenilmiştir. Cezaevlerinin de yaşanan aksaklıkları dile getirmesiyle, sistemi kolaylaştıracak kararlar alınmıştır.

Yeni fatura tesliminde kayıt numarası verilecek ve ödeme bu sıraya göre yapılacaktır. Mor ve turuncu reçeteli ilaçların ödemesinde, sıra gözetilmeden en önce ödenmesi sağlanacaktır.

Buna göre;

Antalya E tipi Ceza İnfaz Kurumu'na fatura ve eki reçeteler teslim edilirken;

-Reçetelere sıra numarası verilerek fatura ekinde mutlaka HAVALI ZARF içine koyulacaktır.

-2 Nüsha hesap ya da IBAN numarasını içeren kuruma hitaben dilekçe

-Farmainbox(tevzi listesi) çıktısı olmayan fatura bedelleri ödenmeyecektir.

-3 nüsha muayene kabul tutanağı ve icmal listesini içeren excel hazırlanacaktır.

-Reçete içerikleri poşetlenmeden önce ilaçların üzerine kullanım dozları yazılacaktır.

-Poşet üzerine reçete fotokopisi zımbalanacaktır.

-Renkli reçeteli ilaçlar mutlaka anında sisteme işlenecektir.

-Fatura zarfı mutlaka eczacı veya eczane personeli tarafından teslim edilecektir. Depo ile gönderilen zarflar kabul edilmeyecektir.

Fatura adresi: Antalya E tipi Ceza İnfaz Kurumu

Vergi dairesi: Üç Kapılar Vergi Dairesi

Vergi numarası: 3230357885

Mail adresi: [email protected]

Fatura açıklamasına: Eczane vergi numarası, yapılan iskonto, fiyat farkı mutlaka yazılmalıdır.

Faturaların, muhtemel oluşabilecek hatalarının iptal edilebilmesi ya da düzeltilebilmesi için TİCARİ SATIŞ FATURASI olarak kesilmesi daha uygun olacaktır.

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na fatura ve eki reçeteler teslim edilirken;

Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun merkeze olan uzaklığı ve birkaç sefer gidilmesi, kesilen faturanın da işlemler bittikten sonra götürülmesi için gidilmek zorunda olunmasının, hem zaman açısından hem de maddi olarak kayıplara yol açtığını, eczanesinde eksik personelle çalışan eczacılarımızın da bulunduğunu ilettik. L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün de yardımlarıyla, bundan sonra Eczacı Odası servisi tarafından teslimatın yapılabilmesinin mümkün olacağı konusunda anlaşma sağladık.

15 Şubat 2020 tarihinden itibaren, Cezaevi tarafından eczanelere gönderilen reçetelerin muhteviyatı hazırlanıp, kapalı koli eklinde Meltem ve Perge Şubelerine teslim edilebilecek, kurumdan alınan manuel reçeteler Odadan teslim alınıp kesilen fatura da yine Odamız kanalı ile teslim edilebilecek,

Kendisi götürmek isteyen eczacılarımız yine aynı şekilde götürebilecektir.

-Reçeteler hazırlanırken;

-Reçetelere sıra numarası verilerek fatura ekinde mutlaka HAVALI ZARF içine koyulacaktır.

-2 Nüsha hesap ya da IBAN numarasını içeren kuruma hitaben dilekçe

-Farmainbox(tevzi listesi) çıktısı olmayan fatura bedelleri ödenmeyecektir.

-3 nüsha muayene kabul tutanağı ve icmal listesini içeren excel hazırlanacaktır.

-Reçete içerikleri poşetlenmeden önce ilaçların üzerine kullanım dozları yazılacaktır.

-Poşet üzerine reçete fotokopisi ve medula çıktısı zımbalanacaktır.

-Renkli reçeteli ilaçlar mutlaka anında sisteme işlenecektir.

Fatura adresi: Antalya L tipi Ceza İnfaz Kurumu

Vergi dairesi: Üç Kapılar Vergi Dairesi

Vergi numarası: 0700312420

Mail adresi: [email protected]

Fatura açıklamasına: Eczane vergi numarası, yapılan iskonto, fiyat farkı mutlaka yazılmalıdır.

Faturaların, muhtemel oluşabilecek hatalarının iptal edilebilmesi ya da düzeltilebilmesi için TİCARİ SATIŞ FATURASI olarak kesilmesi daha uygun olacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlanan reçete ve faturaların sorumlulukları kendi eczanelerinde olacaktır ve servis saatleri konusunda çok hassas davranmaları gerekmektedir. Reçetelerini zamanında getiren eczacılarımızı bekletmemek adına servis saatlerinin aksama ihtimali olmadığını ve servisi kaçıran eczanelerimizin, reçete kolisini kendileri götürmek zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatırız.

SERVİS PERGE ŞUBE:13.00

SERVİS MELTEM ŞUBE:13.30

Makale Tarihi: 18.02.2020
Görüntülenme: 8427