Cezaevi Reçetelerinin 1 Eylül 2020 Tarihinden itibaren Cetas Üzerinden Girilmesi Hakkında ( GÜNCELLENDİ)

Cezaevi reçetelerinin girişi 01.09.2020 tarihinden itibaren Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) üzerinden yapılacaktır. CETAS üzerinden reçete girilmesi ve fatura edilmesiyle ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Eczane Otomasyon Programları için kullanım kılavuzları ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

CETAS'ın çalışma adımları aşağıdaki gibidir:

Adalet Bakanlığı Protokolü Eki Ek-3 Madde:8 gereğince, CETAS 'a geçilen illerde FARMAİNBOX DÖKÜMÜ EKLENMESİNE GEREK YOKTUR. ( Reçete Tevzi girişi yapılmayacaktır)

*Eczane Otomasyon programlarında bulunan Cezaevi Kurum kartlarına “8680001001798“ GLN numarası yazılmalı ve kurum indirimleri bölümüne SGK kurum iskontosu tanımlanmalıdır.(iskontonuzun değişmesi halinde kurum kartınızı güncellemeniz gerekmektedir.)

*Otomasyon programında bulunan CETAS sekmesi, yeni reçete girişi bölümünden hastanın TC. kimlik numarası yazılarak hasta kayıt kontrolü yapılmalıdır. CETAS veri tabanından yeşil ya da kırmızı renkte uyarı gelecektir. Yeşil renk ile hasta adı otomatik olarak ekrana gelir. Reçete bilgileri, tarih bilgisi ve kurum bilgisi kontrol edilerek reçete girişi yapılır. *Kırmızı renkli uyarı çıkarsa hasta cezaevine kayıtlı değildir ya da nakil işlemleri tamamlanmamıştır. Cezaevinden hastanın sisteme tanımlanması istenir.

*Hastaların ilaç bilgileri, eczane otomasyonlarında tutulmamaktadır. Ellerindeki ilaç bilgileri, CETAS veri tabanı üzerinden sorgulanır.

*Reçete girişi yapmadan ilaç verilmemelidir.

* Oluşacak hasta mağduriyetlerinin önlenmesi açısından CETAS'A REÇETE DOZLARININ DOĞRU BİR ŞEKİLDE GİRİLMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

*Reçetede yazılan ilaç için herhangi bir rapor ve uzman doktor bilgisi aranmayacaktır. SUT hükümleri geçerli değildir, Sağlık Bakanlığı Reçete kuralları geçerlidir.

*Muadil bilgileri mutlaka girilecektir.

*Majistral reçete girişi yapabilmek mümkündür.

*Reçete arkası çıktısı alınmayacaktır.

*Deneme reçete girilmeyecektir.

*Reçete yanlış kayıt edilirse, otomasyon programı üzerinden CETAS ekranından silinir.

*İTS sistemine tabi olan, insülin iğne uçları ve şeker ölçüm çubukları, otomasyon program üzerinden barkod okutularak işlem yapılır. Daha sonra ÜTS sayfasından, kurum sayfasına kuruma satış yapılarak ürünün stoktan düşmesi sağlanır. Sisteme reçete tarihinden sonra 30 gün içinde reçete girişi yapılabilir. Bu süreden sonra doz düzeltme işlemi sadece Eczacı Odası tarafından reçetenin aslını göstererek yapılacaktır.

*Manuel İTS sonlandırma yapılmayacaktır.

*Excel listesi yapılmayacaktır.

*Kırmızı ve yeşil reçeteler için önce otomasyon programından reçete sonlandırılacaktır. Sonra RSS sistemine reçete girilerek içe aktarım yapılacaktır. İçe aktarım yapabilmek için MEDULA no yerine reçete işlem numarası seçilecektir.

*Reçetelerin tamamı CETAS'a aktarılmamış olabilir. Eczane otomasyon programlarında bulunan aktarılmamış reçeteler bölümü kontrol edilmelidir.

*İlaçlar poşete konup cezaevi revir görevlisine teslim edilir.

*Sonlandırılan reçeteler sistem üzerinden seçilerek kuruma fatura talebi gönderilir. Fatura onay veya ret bilgisi kurum tarafından 4 gün içinde eczaneye e-mail yolu ile bildirilir. Reçetelere onay verilmişse kuruma fatura edilir.

Kuruma evrak teslim edilirken;

2 Adet Dilekçe (Kaşeli ve İmzalı) Dilekçe için tıklayınız

Reçeteler(Arkası Kaşeli ve İmzalı)

2 Adet Fatura Sorgu Bölümünden Alınan Reçete Listesi (Kaşe ve İmzalı)

L TİPİ CEZAEVİ VERGİ NUMARASI : 0700312420 / ÜÇKAPILAR V.D.

E TİPİ CEZAEVİ VERGİ NUMARASI : 3230357885 / ÜÇKAPILAR V.D.

Makale Tarihi: 21.05.2021
Görüntülenme: 24339