CEZAEVLERİ İLE ANLAŞMALI MESLEKTAŞLARIMIZIN FATURA KESME İŞLEMLERİ HAKKINDA...( İLK YAYIN TARİHİ 01.11.2013 )


Bilindiği üzere TEB ile Adalet Bakanlığı arasında 18.09.2013 tarihinde Adalet Bakanlığı kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin bir protokol imzalanmıştır.

Protokole göre hizmet alacak kişiler kapsamında “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Cezaevlerinde bulunan ve bu Protokol kapsamında sağlık ve tedavi masrafları karşılanacak olan tutuklu ve hükümlüler” yer almaktadır.

Anılan bu protokolle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği duyulmuştur. Buna göre;

--Ekim ayında karşılanan reçetelerde dahil olmak üzere karşılanan tüm reçeteler Sgk Medula sistemine (Protokol Ek 6 A/B de olduğu gibi) emekli ve yatan hasta şeklinde girilecek, eczanenin ‘’eşit parasal tutar/üst limit ’’olarak sırasının dolmasından sonra reçete karşılanmayacaktır.

--Karşılanan reçetelerdeki tüm ilaçların karekod bildirimleri SGK Yurtdışı Sigortalılarında olduğu gibi ITS’ ye yapılacak ve alınacak çıktı reçeteye ilave edilecektir. Bu husus fatura tesliminde yazılı olarak beyan edilecektir.(Ekte görülen fatura teslim dilekçesinde)   

--Kuruma her ilaç  teslimi için Protokol Ek-5 de bulunan form reçete tutarlarına göre  doldurulacak ve teslim eden-teslim alan bölümleri imzalanacaktır. Limit tamamlanınca ayrıca kurum tarafından fiyat döküm listesi istenmeyecektir.

--Ek-5 de bulunan formdaki reçete tutarları hesaplanırken reçetedeki ilaçlardan fiyat farkı çıkması halinde  Ek 6/B de görüldüğü gibi işlem yapılacaktır.

--Karşılanan reçeteler Protokol Ek-3 ün 9. Maddesi gereği Türk Eczacıları Birliği’nin ‘’Reçete Tevzi Sistemi’’ne işlenecek ve buradan alınacak çıktı faturaya eklenecektir.

--Eczacı Odası tarafından icmal listesi onaylanmamış reçetelerin bedelleri ödenmeyecektir.

Meslektaşlarımızın dikkatine önemle sunulur. 

NOT: Reçete teslimi için kullanılacak dilekçe örneği ve Protokol ekleri aşağıdadır.

 

Makale Tarihi: 10.01.2014
Görüntülenme: 3963