CİRRUS UZUN SALIM FİLM TABLET ADLI İLACIN NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN KONTROLE TABİ İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HK.

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 02.07.2015 tarihli bir duyuru yayınlanmış olup, duyuruda;
 
“Bilindiği üzere, 03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile Efedrin ve Psödoefedrin tuzlarını tek başına içeren ilaçların eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı hususunun tespiti neticesinde söz konusu ilaçlar “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınmıştır.
 
Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerin incelenmesi sonucunda Psödoefedrin adlı etkin madde ile Setirizin dihidroklorür etkin maddesini kombine olarak ihtiva eden Cirrus Uzun Salım Film Tablet adlı ilacın da eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı saptanmıştır.
 
Bu nedenle, Cirrus Uzun Salım Film Tablet adlı ilaç “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır. Söz konusu ilacın Normal Reçete ile verilmesi, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtların ilgili mevzuat doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, 19.11.2003 tarihli 48102 (2003/137) sayılı Bakanlığımız Genelgesine istinaden, ecza depolarınca illerdeki eczanelere dağıtımı yapılan uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçların satış ve sarf hareketlerinin takibi İl Sağlık Müdürlüklerince yapılmaktadır. Bu çerçevede ecza depolarınca düzenlenmiş dağıtım cetvelleri incelenerek, fatura kontrolü ile İlinizde faaliyet gösteren eczanelerin söz konusu ilacı alıp almadığı, kayıtlarının ve satışının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususlarının her ay kontrol edilmesi, aksi halinin saptanması durumunda ise gerekli yasal işlemlerin uygulanması gerekmektedir. “ denilmektedir.
 
Kurumun duyurusu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim
 
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
 
 
Makale Tarihi: 4.07.2015
Görüntülenme: 1546