DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASI HAKKINDA

 

BİLİNDİĞİ ÜZERE DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRESİNİN KARARI İLE ;

04/05/2013 tarihli ve 28367 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik 5. Fıkrasında yer alan “en fazla 1 kutu” ibaresi ile 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki EK-4/E’de yer alan H.Pylori eradikasyon tedavi paketi için “Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde” ibarelerinin yürütümü durdurulmuştur.

Buna göre 19.10.2014 tarihinden itibaren ilk defa reçete edilen ilaçlar (raporlu olsalar dahi) kutu adedine bakılmaksızın 1 aylık sürelerde verilebileceklerdir.

Meslektaşlarımızın dikkatine önemle hatırlatılır.

 

Makale Tarihi: 20.10.2014
Görüntülenme: 1447