Duyuru Tarihi: 21.8.2009


Son beş yıl içerisinde, eczanelerin ilaç satış koşullarındaki zorunlu değişimler, eczaneler aleyhine birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiştir.

Eczacı kamuoyu, sosyal güvenlik kuruluşları ile hak arama mücadele süreci içerisinde iken, ilaç firmaları eczacılara yapmış oldukları ticari ıskontoları 2002 yılından bu yana, sürece yayılan bir şekilde ve sistemli olarak düşürmüş, sonunda da tamamen ortadan kaldırmışlardır.

İlaç fiyatlarında meydana gelen sürekli düşüşler, eczane stoklarında azımsanamayacak zararlara neden olmuştur. Ve bu zarar devam etmektedir. Diğer taraftan, firmaların eşdeğer bandında kalabilmek için yükselttikleri kamu kurum ıskontoları da eczacıların taşımadan kaynaklanan zararlarını gün geçtikçe artırmıştır.

Bugün ülke çapında ilaçların yüzde 95’i Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alıcılarına satılmaktadır. 2009 yılından itibaren ilaç bedellerinin kamudan tahsili ise, ortalama olarak 90 gün içerisinde yapılabilmekte, bu süre bazen 150 günü aşmaktadır. Hal böyleyken, eczacılar ilaçların büyük bir kısmını 90 günün altında vadelerle almak zorunda bırakılmıştır. Buna ilaveten İlaç Fiyat Kararnamesi uyarınca fiyatı düşen ilaçlarla ilgili stok zararları eczacılara ödenmemektedir.

Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları, eczane ekonomilerinde meydana gelen olumsuzluğu engellemek ve eczanelerimizi yok olma tehlikesinden kurtarmak için, ilaç alım koşullarını sürekli gözden geçirmektedir. Mart 2009’dan bu yana hızlandırılan çalışmalarda, ilaç alım koşullarının eczacı aleyhine hızla değiştiği, böyle giderse kısa süre içerisinde ilk 10.000 eczanenin kapanacağı, kalanlarının ise büyük bir mali krizle karşı karşıya kalacağı vurgulanmış, böylece tehlikenin boyutuna eczacı kamuoyu nezdinde dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Türk Eczacıları Birliği, konu ile ilgili olarak “İlaçta Durum” başlığı altında tespitlerini yayımlamış ve ayrıca ilaç firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yapmıştır.

Sürdürülen görüşmeler sonucunda Türk Eczacıları Birliği tarafından talep edilen vade ve ıskonto oranlarını kabul ederek uygulamaya koyan firmaların olumlu tavrı, memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak, Türk Eczacıları Birliği ile görüşme yapan bir firma, yüksek kamu kurum ıskontosu yapmasına rağmen, kendisinin bir dünya firması olduğundan bahisle, Türk Eczacıları Birliği’nin ve eczacılarımızın taleplerini karşılamayacağını ifade etmiş, bir ısrar gelmesi halinde şimdiye kadar uygulanan ilaç satış koşullarında eczane aleyhine daha kısa vade ve ıskontosuz satış yapacağını belirterek tehdit etmişti