DENETLEMELERDE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR HK.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerde ilaç alım protokolünde belirtilen ve aşağıda maddeler halinde yazılmış olan hususlara dikkat edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi için önem arz etmektedir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

1- Eczanelerde hasta veya hasta yakınına teslim edilmemiş olan ve reçete tarihinden itibaren 60 günü geçen ilacın veya ilaçların olup olmadığı ve yine bekletilen ilaçlara provizyon çıktısının eklenmesi önemle hatırlatılır,

2- Daha önce reçete ile verilmiş, ancak ilaç raflarında satışa hazır halde bulunan ilaçların olup olmadığı,

3- Katılım payı ve fiyat farklarının alınıp alınmadığı ve bunlara yazar kasa fişi kesilip kesilmediği,

4- Eczanede çalışan personele ait olan sigortalı hizmet listesinin asılıp asılmadığı ve çalışanların TC kimlik numaralarının uyumlu olup olmadığı,

5- Hastalara ait nüfus cüzdanı fotokopisinin ve manuel olarak düzenlenmiş olan rapor fotokopilerinin olup olmadığı,

6- Manuel olarak düzenlenmiş reçetelerde ilaçları alan kişinin imzasının olup olmadığı.

 

 

Makale Tarihi: 12.07.2013
Görüntülenme: 1061