Depremzede Vatandaşlarımızın 484 – 485 Doğal Afet Kodları ile Karşılanan Reçeteleri Hakkında

Depremzede Vatandaşlarımızın 484 – 485 Doğal Afet Kodları ile Karşılanan Reçeteleri Hakkında

Deprem nedeniyle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye illerine ikametgahı kayıtlı vatandaşlarımızın, kronik hastalık raporunun bulunması ve son 3 ay içerisinde raporla ilaç temin etmiş olmaları halinde, bu ilaçların bir sefere mahsus olmak üzere 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) uyarı kodu ile reçetesiz karşılanmasına yönelik Medula Eczane Sistemi'nde düzenleme yapıldığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulmuştu.

Birliğimiz tarafından; renkli reçeteye tabi ilaçların, 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) uyarı kodu ile reçetesiz olarak karşılanabilmesine yönelik olarak Medula Eczane Sistemi'nde düzenlemenin tamamlandığı bilgisi alınmıştır.

Depremzede vatandaşlarımız; 484-Doğal Afet (reçetesiz ilaç tedavisi) uyarı kodu ile reçetesiz olarak veya hekim tarafından düzenlenen reçete ile raporlu/raporsuz olarak 485-Doğal Afet kodu seçilerek eczanelerimiz tarafından işlem yapılan reçetelerde, katılım payı (yüzde 10-yüzde 20) ve muayene katılım payı ödemelerinden muaf olacaktır.

Hekim tarafından düzenlenen e-reçete ile eczanelerimize yapılan başvurularda; “Doğal Afet” provizyon tipinin hekim tarafından seçilmiş olması durumunda, uyarı kodu seçiminin yapılması gerekmemekte olup; kağıt reçete ile yapılan başvurularda ise, eczanelerimiz tarafından “Doğal Afet” provizyon tipi ile 485-uyarı kodunun seçilmesi gerekmektedir.

Depremzede vatandaşlarımızın 484 ve 485 Doğal Afet kodları seçilerek girilen reçetelerinde ortaya çıkan Fiyat Farkı Bedelleri ile ilgili olarak henüz SGK tarafından bir düzenleme yapılmamış olup, katılım payı ve muayene ücretleri için tanınan muafiyet, çıkan Fiyat Farkı Bedellerini kapsamamaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Makale Tarihi: 22.02.2023
Görüntülenme: 5097