E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında

9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (sıra no:526)'in “MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)'nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.). şeklindedir.

İlgili Tebliğe göre Eczaneler 01.07.2021 tarihinde zorunlu olarak e-fatura mükellefi olacaklardır. Antalya Eczacı Odası olarak e-Fatura Uygulamasına Geçiş ile ilgili çalışma yapılmaktadır. Meslektaşlarımızın e-Fatura Uygulamasına Geçiş ile ilgili herhangi bir anlaşma yapmaması, odamız duyurularını beklemesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur.

NOT: E-fatura başvurusu yapabilmek için e-imzanın kullanılabilir olması gerekmektedir. Üyelerimizin e-imza kullanım sürelerini kontrol etmeleri konusunda da gerekli hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur.

Makale Tarihi: 24.05.2021
Görüntülenme: 19014