Makale Tarihi: 11.04.2012
Görüntülenme: 973

ECZANE DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

 

 

 
               Odamıza üye meslektaşlarımızca faaliyetleri sürdürülen eczanelerimizde günlük iş temposunun getirdiği bazı alışkanlıkların ve hasta ilişkilerinin dayattığı bir takım uygulamaların, İl sınırları içerisinde eczane kontrollerine yetkili idarelerce yapılan denetimlerde önemli sıkıntılara yol açtığı gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili olarak meslektaşlarımızın azami dikkat göstermesi gerekli olan hususların hatırlatılmasında fayda görülmüştür:
 
            Öncelikle, medula provizyon sisteminde sonlandırılmış ve hastanın ilaçlarını alması için bekletilen reçetelerin çıktı örnekleri ile birlikte 60 günü aşmayacak sürelerde bekletilmesi,
 
            İlgili kuruma fatura edildiği ya da reçetesi sonlandırıldığı halde rafta satılmak üzere karekodlu ilaç, karekodu kesilmiş ilaç, küpürü kesik şeker ölçüm stribi, kupürsüz şeker ölçüm cihazı, küpürü kesik insülin iğne ucu, kesilmiş karekod bulundurulmaması,
 
             Hastalara veya yakınlarına ilaçları temin edildiği sırada reçete arkası imzalarının yaptırılması ve iletişim bilgilerinin alınması,
 
            Sağlık raporu, sağlık raporu fotokopisi, kimlik, kimlik fotokopisi, kimlik numarası gibi hasta bilgi ve belgelerinin alıkonulmaması,
 
            Genel olarak yoğun çalışma şartlarında gözden kaçabilen personel sigorta primlerinin takibi ve eczane düzeninin mevzuat ve yürürlükteki protokollere uygun olarak iyileştirilmeye çalışılması değerli meslektaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldıracaktır.